Quan el que fas no s’entén sense veure-ho en el paisatge on ho fas.

Davant del dubte, anar sempre pel camí que faci venir més salivera.